HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG A-SALES

I. Video hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý bán hàng A-Sales

1. Video 1
2. Video 2

. Hướng dẫn cài đặt bằng hình ảnh

1. Bước 1

Sau khi download phần mềm thành công, giải nén vào thư mục A-SALES. Click chuột phải vào file setup.exe, chọn Run as Administrator.

2. Bước 2

Nếu máy tính của bạn chưa được cài đặt .net 4.0 thì hệ thống phần mềm sẽ tự động cái cho bạn. Nhấn nút Accept để cài đặt.

3. Bước 3

Click next để tiếp tục cài đặt.

4. Bước 4

Click next để tiếp tục cài đặt.

5. Bước 5

Chờ chương trình cài đặt vào máy tính của bạn.

6. Bước 6

Sau khi cài đặt phần mếm quản lý bán hàng hoàn tất vào hệ thống. Giao diện màn hình Desktop của bạn sẽ xuất hiện biểu tượng của phần mềm quản lý bán hàng A-Sales.

7. Bước 7

Cấu hình phần mềm quản lý bán hàng chạy với quyền Admin hệ thống. Click chuột phải vào biểu tượng A-Sales, chọn thẻ Compatibility, chọn Run this program as Administrator.

Download phần mềm quản lý bán hàng A-Sale miễn phí